Start » Olympiska spelen

Olympiska spelen

De olympiska spelen är ett enormt fenomen som de allra flesta i världen är bekanta med. Vart fjärde år engageras människor från hela världen då spelen arrangeras och massor av proffsidrottare från världens alla hörn deltar för att representera sina respektive länder. De olympiska spelen har en väldigt lång och anrik historia. Sedan de första spelen först introducerades i antikens Grekland har de utvecklats avsevärt på senare år och förändrats en hel del. Samma anda har dock bevarats – det handlar om tävling och gemenskap, att knyta kontakter och samarbeta, snarare än att vinna.

Olympiska spelen har länge symboliserats av fem olikfärgade ringar

Olympiska spelen – en anrik tradition

De allra första olympiska spelen anordnades redan år 776 f Kr i Grekland, i Elis på västra Peloponnenos. Från början anordnades spelen som en hyllning till Zeus, den mäktigaste av gudarna i den grekiska mytologin. Vart fjärde år samlades atleter i Olympia för att kämpa om ära och berömmelse. Flera olika regioner deltog och mötte varandra. Under spelen fick alla deltagare passera oskadda genom områden som normalt var farliga på grund av till exempel krig. Det förekom alltså ingen vapenvila, utan deltagarna ansågs vara under Zeus heliga beskydd och angreps därför inte.

Spelen handlade i början om religion mer än något annat. De olympiska spelen handlade om att visa sin styrka och hängivelse gentemot gudarna och de anordnades som en hyllning till dem. Grenar som förekom i spelen var bland annat löpning, spjutkastning, längdhopp, diskus, brottning och ridning – både med kärra och till hästrygg. Flera av dessa aktiviteter utfördes även med deltagarna helt nakna och insmorda med olivolja. Vid sidan av spelen förekom även andra festligheter, samt offrande till Zeus. Det var först när romarna fick större inflytande omkring år 300 e Kr som spelen dog ut.

De moderna spelen

Det var i början av 1800-talet som Grekland började intressera sig för att återuppliva dessa gamla traditioner, i samband med att de slog sig fria från det Osmanska riket år 1821. De första moderna olympiska spelen hölls i Aten år 1859, men det var först 1896 som det verkligen tog fart och började anordnas vart fjärde år, i betydligt större skala. Detta har sedan gett upphov till vinter-OS, paralympiska spelen och OS för ungdomar så att ännu fler ska kunna delta.

Sedan de olympiska spelen anordnades år 1896 har antalet deltagare gått från 241 (från 14 olika länder) till 10 500 (från 204 länder) och intresset bland åskådare och icke-atleter har bara ökat. Att hålla i OS är en stor ära och kan tillföra enorma ekonomiska fördelar till värdlandet och värdstaden – men det är också dyrt, vilket kan göra det svårt för fattigare länder att anordna det. Kritik har till exempel riktats mot att hålla OS 2016 i Rio de Janeiro, Brasilien, då de har väldigt ont om resurser och tillgångar.

Ett riktigt världsfenomen

Olympiska spelen är inte längre bara för sportintresserade utan väcker ett stort intresse för människor världen över, sportintresserade eller ej. Att heja på sitt land och se atleter kämpa och vinna kan vara både spännande och kul. 16 dagar vart fjärde år kan man följa OS direkt från tv-soffan, då många kanaler visar livesändningar dygnet runt. Även om det handlar om att vinna medaljer och representera sitt land så handlar OS minst lika mycket om att möta andra på ett sätt där man betraktar varandra som jämlikar, oberoende av bakgrund.